Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví

07. 11. 2012

31. 8. 2012 zveřejnilo na svých webových stránkách Ministerstvo financí ČR aktuální infomace k režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví na DPH: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/info_GFR_a_CSU.pdf