Účetní kurzy

Lektorování v účetních kurzech je oblast, která mne baví. Vidím v práci smysl, mladí lidé, kteří kurzy prošli, jsou nyní uplatnitelní na trhu práce.
Děkuji za podporu PIKu v Kunovicích, který nám naše kurzy i nadále umožňuje pořádat v prostorách Podnikatelského inkubátoru a operativně řeší volné prostory.
 • Místo konání: Podnikatelský inkubátor v Kunovicích v čase 9.00 - 14.00.

 • Cena za dvoudenní kurz je Kč 2 990 včetně DPH. Cena za jednodenní kurz je Kč 1 690 včetně DPH.
 • AKCE SLEVA - 10 % při objednání min. 3 kurzů.

 • 02. 09. 2019 účetní software POHODA

 • Tento kurz je určen těm, kteří se chtějí seznámit s programem POHODA, třeba se rozhodují o novém účetním programu nebo se jen o POHODĚ chtějí dozvědět víc. V teoretické části vám představíme základní dovednosti, jak nastavit účetní jednotky, adresář, co obsahují jednotlivé moduly programu a jak v programu POHODA pracovat formou elektronické komunikace. V praktické části se naučíte používat datové schránky, daňovou informační schránku, portál finanční správy pro odesílání podání (přiznání na FU) a elektronickou evidenci tržeb.

 • 09. 09. 2019 kurz MZDY pro začátečníky

 • Tento kurz je určen těm, kteří se chtějí seznámit s modulem programu POHODA – MZDY. Začátečníkům doporučujeme absolvovat kurz „Účetní program POHODA“ + rozšířit mzdové znalosti v následujícím kurzu „Mzdy v praxi pro pokročilé“.

 • 10. 09. 2019 kurz MZDY pro pokročilé

 • Tento kurz je určen těm, kteří již částečně znají program POHODA a chtějí si prohloubit své znalosti v oblasti personalistiky, výpočtu mezd, zrychlit a zefektivnit svoji práci.

 • 18. 09. - 19. 09. 2019 kurz FAKTURACE dvoudenní

 • Teoretická část je zaměřena na účtování o přijatých a vydaných fakturách v tuzemsku, EU a třetích zemí. Tuto část jsme rozšířili o výuku fakturace v režimu přenesení daňové povinnosti.

 • 25. 09. - 26. 09. 2019 kurz Daňová evidence dvoudenní

 • Teoretická část je zaměřena na výuku DE při uplatnění výdajů procentem z příjmů (tzv. paušálních výdajů) nebo při uplatnění skutečných výdajů. Praktická výuka probíhá na konkrétních dokladech z praxe. Naučíte se vést daňovou evidenci na programu Pohoda, vypočítat daň z příjmů fyzických osob, sestavit daňové přiznání k dani z příjmů FO správně vyplnit přehledy na zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

 • 02. 10. - 3. 10. 2019 kurz DPH dvoudenní

 • Teoretická část je zaměřena na výuku účtování daně z přidané hodnoty. Naučíte se zde účtovat o přijatých i uskutečněných plněních v rámci ČR, EU i třetích zemích. Praktická část probíhá na konkrétních dokladech z praxe. Naučíte se správně zadávat doklady s DPH do účetního programu POHODA, sestavit přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení a elektricky zasílat na portál finanční správy.

 • 09. 10. - 10. 10. 2019 dvoudenní kurz ÚČETNÍ ZÁVĚRKA pro pokročilé

 • Teoretická i praktická část je zaměřena na výuku uzavírání jednotlivých účtů (inventarizaci účtů), která je nezbytná pro sestavení účetní závěrky. Naučíte se zde sestavit rozvahu a výkaz zisku a ztráty v návaznosti na výpočet a sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob.

 • Individuální zaškolení na programu POHODA, poradenství.

 • Nevybrali jste si z našich standartních kurzů?

  Můžeme vám nabídnout individuální školení ve vašich prostorách nebo v našich kancelářích ve Zlíně-Malenovicích nebo Kunovicích.